NASZA ŚRODOWISKOWA DEKLARACJA PRODUKTU*

Aby bilanse produktu ekologicznego miały istotne znaczenie, musi istnieć możliwość ich obiektywnego porównania. Aby zatem nasi klienci mogli łatwo zrozumieć i zestawić nasze analizy cyklu eksploatacji i dane produktu ekologicznego z analizami i danymi innych materiałów, zobowiązaliśmy się do przyjęcia polityki pełnej przejrzystości produktu.

W sposób otwarty i dobrowolny podajemy do wiadomości bilanse ekologiczne naszych produktów drewnianych w naszych Środowiskowych Deklaracjach Produktu (z ang. Environmental Product Declaration – EPD). Każda EPD jest wydawana przez Instytut Budownictwa i Środowiska e.V. (IBU) w formacie, który został opracowany na podstawie międzynarodowo obowiązujących norm ISO, w ścisłej współpracy z niemieckimi władzami do spraw budownictwa i środowiska.

*Nasze Środowiskowe Deklaracje Produktu (EPD) są światowo uznanymi i przyjętymi oznakowaniami ekologicznymi typu III, zgodnymi z ISO 14025.

REPREZENTUJEMY EKOLOGIĘ

Jedyny sposób na sprostanie największym wyzwaniom to skupienie wszystkich naszych wysiłków na jednym celu. Jednym z największych i najpilniejszych zadań, przed jakimi stoi obecnie ludzkość, to ochrona środowiska. „Razem jesteśmy silni!” – to stwierdzenie ma również zastosowanie do celów zrównoważonego rozwoju, jakie sobie postawiliśmy.

Cały nasz personel jest na co dzień zaangażowany w ochronę środowiska. Każdy jeden nas pracownik jest odpowiednio poinformowany, poinstruowany i przeszkolony. To gwarantuje, że każdy dział posiada potrzebną wiedzę w zakresie ochrony środowiska.

Używamy naszego programu „zarządzania dla ziemi”, aby podnieść poziom świadomości ekologicznej w całym zespole Villeroy&Boch . Nasze wysiłki w sferze zarządzania środowiskowego skupiają się na osiągnięciu ekoefektywności sprecyzowanej w naszych celach korporacyjnych. Każdy produkt opuszczający naszą fabrykę musi wykazać doskonały stosunek ceny do wydajności jak i wybitną zgodność z wymogami ochrony środowiska. Ten proces jest wdrażany począwszy od wyłącznego używania legalnych, certyfikowanych surowców z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, poprzez rygorystyczną kontrolę produkcji aż po wykorzystanie i ostateczną utylizację naszych produktów.

MAMY WIELKIE PLANY

Mamy jasno określony cel: chcemy, abyś Ty, my oraz przyszłe pokolenia mogły cieszyć się życiem w dobrym zdrowiu na naszej wyjątkowej niebieskiej planecie także i jutro. Dlatego też wciąż pracujemy nad naszymi ekologicznymi materiałami drewnianymi, które są zdrowe zarówno dla Ciebie jak i dla środowiska. W chwili obecnej przygotowujemy EPD dla wszystkich naszych podłóg laminowanych, aby ułatwić bezpośrednie porównanie i weryfikację ich korzyści środowiskowych.